Slovenská svadba

V AFRICKOM ŠTÝLE
Zuzana a Richard
leto 2012
FOTOREPORTÁŽ
 
 

Vianočná výstava

v galérii LIMAA
6.-17.12.2010
FOTOREPORTÁŽ
 
 

Výstava AFRIKA!

v galérii PLACIDITÉ
27.9.-3.10.2010
FOTOREPORTÁŽ
 
 

Africká noc

City Pension Topoľčany
11.11.2011
FOTOREPORTÁŽ
 
 

Kaftany a dashiki

ostrov Korzika
leto 2011
FOTOREPORTÁŽ
 

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Spôsob objednávania
 2. Povinnosti predávajúceho
 3. Povinnosti kupujúceho
 4. Ceny tovaru
 5. Dodacie podmienky
 6. Termín dodania
 7. Spôsob dodania
 8. Poštovné
 9. Zrušenie objednávky
 10. Reklamácie

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu objednavky@afrika-online.sk, kde uvediete presný kód a názov tovaru, počet objednaných kusov, spôsob dodania, vaše meno a priezvisko, presnú adresu a telefónne číslo.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám ich bezodkladne oznámiť.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vrátane 19% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme jednorázovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov chýba na sklade, počkáme na jeho dodanie a zašleme vám všetky objednané položky naraz. Pretože náš internetový obchod vás o stave na sklade informuje už pri objednávaní online, takáto situácia môže vzniknúť len v prípade, že by dvaja alebo viacerí zákazníci objednávali tú istú poslednú položku súčasne. V takom prípade vás na to včas upozorníme zaslaním e-mailu, prípadne telefonátom. Preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu aj telefónne číslo.

6. Termín dodania

Dodacia lehota tovaru, ktorý je na sklade, je maximálne 15 pracovných dní. Ostatný tovar, ktorý nie je v dobe objednávania na sklade (túto informáciu nájdete v popise každej položky), dodávame v závislosti od zásob veľkododávateľa zo zámoria, čo môže trvať aj niekoľko týždňov. O možných termínoch dodania sa môžete informovať prostredníctvom e-mailu na adrese info@afrika-online.sk.

O vybavení objednávky zákazníka vždy informujeme priebežnými e-mailovými správami. Stav vašich objednávok tiež nájdete v zozname vašich objednávok, ktorý nájdete po prihlásení sa na www.afrika-online.sk v Správe vášho účtu.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom.
Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, včas vám oznámime predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky, a podobne).

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne bol z akýchkoľvek dôvodov stiahnutý z predaja a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar môže byť dodaný troma spôsobmi: ako balíková zásielka, na dobierku alebo si ho v prípade záujmu môžete vyzdvihnúť osobne na adrese prevádzky na Štefánikovej 84 v Ivanke pri Dunaji. Ak si vyberiete spôsob dodania na dobierku, postup je štandardný a za tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní zásielky. V prípade balíkovej zásielky je potrebné uhradiť cenu tovaru vopred a to prevodom, prípadne priamym vkladom na náš účet vo Fio banke.

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list, prípadne informácie o ošetrovaní a starostlivosti o objednaný tovar v slovenskom jazyku. Pri objednávkach zo zahraničia si podmienky aj spôsob dodania a platby dohodneme vopred.

8. Poštovné

Poštovné a balné pre každú objednávku vybavenú prostredníctvom Slovenskej pošty je 2,98  za balíkovú zásielku (teda pri platbe za tovar vopred) a 3,98 € za dobierku (teda pri platbe za tovar pri preberaní zásielky). Ďalšou výhodou pri platbe vopred je, že pri nákupe nad 50,- € vám poštovné a balné neúčtujeme.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Pri objednávke do iných krajín poštovné vypočítavame individuálne podľa jednotlivych zón štátov, do ktorych zásielku posielame.

Prehľadnú tabuľku spôsobov doručenia spolu s cenami za prepravu nájdete v sekcii O nás v článku ´Dodacie podmienky´.

9. Zrušenie objednávky

Podmienky zrušenia objednávky
Vážení zákazníci, ak po odoslaní objednávky zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Musíte tak však urobiť do 24 hodín. Zrušenie nám zašlite na objednavky@afrika-online.sk.. My vám rovnako prostredníctvom e-mailu zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

V prípade, že ste sa v objednávke pomýlili, ale nechcete ju zrušiť, iba opraviť, môžete nás kontaktovať na tej istej adrese objednavky@afrika-online.sk, prípadne telefonicky. Aj v tomto prípade je dôležité, aby ste tak urobili čo najskôr. Iba tak vám môžeme vyjsť v ústrety skôr, než bude vaša objednávka vyexpedovaná.

10. Reklamácie

Pred každým prevzatím a zaplatením zásielky si pozorne skontrolujte, či nie je poškodený obal balíka. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame, aby ste zásielku neprebrali a o tejto skutočnosti nás informovali e-mailom, prípadne telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú.
K poškodeniu totiž mohlo prísť nevhodnou manipuláciou zo strany prepravcu a naša spoločnosť si u neho bude vymáhať náhradu škody. Upozorňujeme, že pri prebratí poškodenej zásielky už nie je možné reklamovať poškodený tovar v našej spoločnosti.

Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe.
 

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.